Menu
NAŠA STRANKA-NAŠ IZBORNI PROGRAM

NAŠA STRANKA-NAŠ IZBORNI PROGRAM

Ne treba trošiti reči na ...

PROMAŠENA ARGUMENTACIJA

PROMAŠENA ARGUMENTACIJA

Nalepnice sa Trpinjske ce...

BOŽIĆNA ČESTITKA

BOŽIĆNA ČESTITKA

U susret naj radosnijem H...

BOŽIĆNA ČESTITKA

BOŽIĆNA ČESTITKA

Svoj braći po Hristu, Kat...

Nejasna nacionalna ambicija Srba

Nejasna nacionalna ambicija Srba

Iako postoji, bar na papi...

HVALA VAM I SREĆNO!

HVALA VAM I SREĆNO!

NAŠA STRANKA PREDSEDNIK ...

Захвала на пријему  предсједниka Владе Републике Србије

Захвала на пријему предсједниka Вл…

Поштовани предсједниче ...

Zbogom pameti

Zbogom pameti

Nije prvi slučaj da Hrvat...

NAŠA STRANKA-NAŠ IZBORNI PROGRAM

NAŠA STRANKA-NAŠ IZBORNI PROGRAM

Ne treba trošiti reči na ...

NAŠA STRANKA-NAŠ IZBORNI PROGRAM

NAŠA STRANKA-NAŠ IZBORNI PROGRAM

Predizborni letak kandida...

Prev Next

Razvoj gospodarstva

Privatno vlasništvo je Republici Hrvatskoj predstavljeno kao nešto što će poboljšati život zaposlenih, a time doprinijeti blagostanju ljudi u cjelini. Pri tome se pošlo od pretpostavke da će privatni vlasnici, iz vlastite pohlepe, unaprijeđivati proizvodnju i tako uvećati svoje prihode i zaradu radnika.

To se nije dogodilo. Svaku primjedbu arhitekti privatizacije dočekuju na nož zbog vlastite odgovornosti i novca ispod stola. Moramo popraviti što se još popraviti može. U postupku buduće privatizacije, strogo ćemo voditi računa o dugovanjima države prema građanima.
Početno i malo poduzetništvo najpreči su ciljevi ekonomske politike za koju se zalažemo. Gospodarski preobražaj naše sredine može se izvesti samo korjenitom promjenom pristupa početnom i malom poduzetništvu. Imamo brojne projekte za ublažavanje  nezaposlenosti i uključivanje socijalno isključenih.
Gospodrastvo mora počivati na izvozu i aktivnom uključivanju u međunarodne ekonomske tokove.  Podstičemo ulaganja. Nema stranih i domaćih ulaganja, nema stranog i domaćeg tržišta. Ima samo ulaganja i samo tržišta.
Poljoprivreda mora imati prioritet u okviru strategije cjelokupnog ekonomskog razvoja istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema s obzirom na prirodne i proizvodne potencijale. Proizvodnja i prodaja poljoprivrednih proizvoda moraju biti pravno zaštićeni. Industriju treba usmjeriti ka podsticanju domaće poljoprivredne proizvodnje.
Moramo utjecati na državu da usvoji mjere za stvaranje uvjeta za tehnološko, materijalno i biološko poboljšanje poljoprivredne proizvodnje.
Prehrambena sigurnost zemlje mora se zasnivati na vlastitim resursima i stabilnom tržištu osnovnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Posebno se zalažemo za poticanje veće finalizacije poljoprivrednih proizvoda i kreditiranje poljoprivredne proizvodnje pod uvjeima koji će uvažiti biološke specifičnosti ove proizvodnje.
Zalagat ćemo se za formiranje agrarne banke koja bi omogućila koncentraciju kapitala iz poljoprivrede i povoljnim kreditima ga usmjeravala u poljoprivrednu proizvodnju. Realni izvori za kreditiranje i poticaj poljoprivredne proizvodnje treba da budu i poljoprivredni fondovi koji će se stvoriti na temelju naplaćenih dadžbina ostvarenih prilikom uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. 
Zalažemo se za osnivanje nacionalne agencije za povećanje agrarnog izvoza koja će zemlji omogućiti da postane veći izvoznik hrane. Posebno treba stimulirati razvoj stočarske proizvodnje, kao više razine realizacije primarne poljoprivredne proizvodnje.
Poticat ćemo osnivanje interesnih organizacija poljoprivrednih proizvođača kao što su zadruge, proizvodne i robne asocijacije. Naročito se zalažemo za afirmaciju i reformu zadrugarstva. Zadruge će biti nositelj ekonomskog, socijalnog i kulturnog napretka seoskih sredina i moći će ostvariti znatan utjecaj na kreiranje agrarne politike i suzbijanje monopola na tržištu poljoprivrednih proizvoda. U gradovima ćemo osnivati socijalne zadruge.
Šumski ekosistemi predstavljaju strateški prirodno obnovljivi resurs od kojega u velikoj mjeri ovisi opstanak i razvoj zemlje. Šumski ekosistemi moraju biti prioritet, jer kao glavni proizvođači kisika, s velikim utjecajem na režime oticanja i zadržavanja voda, sa svojim zaštitnim, klimatskim, estetskim, rekreativnim, turističkim i drugim funkcijama, čine osnov zdrave sredine i kvalitetnog života.  Efikasno funkcioniranje i razvoj energetike osnovni su uvjeti oporavka i razvoja gospodarstva i društva. Osnovni cilj je pouzdano snabdijevanje energijom. To se postiže korištenjem raspoloživih domaćih energetskih izvora uvođenjem novih tehnologija i dostignuća. Energetska politika u državi mora biti u skladu sa tendencijama razvoja energetike u svijetu. Razvoj energetskih sustava za posljedicu ne smije imati ugrožavanje okoliša. Značajni razvojni potencijal leži u eksploataciji biljnog viška.
Veliku ulogu u planiranju i sprovođenju naše energetske politike ima lokalna samouprava. Uspješno provođenje ove politike traži povoljno financiranje radi primjene novih tehnologija. Traži i bolje kadrove. Unaprijedit ćemo rukovođenje. U okviru programa energetskog razvoja, osnovni strateški cilj nam je zaštita okoliša. Čovjek nije gospodar prirode, već njen integralni dio, a svoju želju za gospodarskim napretkom mora držati u granicama koje nameće priroda.  Komunalni i industrijski čvrsti otpad mora se reciklirati. 
Uvest ćemo mjere kontrole zagađenosti okoliša. Informacije i način na koji dolaze do informacija ustanove odgovorne za nadzor zagađenosti,  moraju biti dostupni javnosti.

nazad na vrh

Sekcije

Linkovi

Drugi o nama

Web alati

O nama

Pratite nas