Menu
NAŠA STRANKA-NAŠ IZBORNI PROGRAM

NAŠA STRANKA-NAŠ IZBORNI PROGRAM

Ne treba trošiti reči na ...

PROMAŠENA ARGUMENTACIJA

PROMAŠENA ARGUMENTACIJA

Nalepnice sa Trpinjske ce...

BOŽIĆNA ČESTITKA

BOŽIĆNA ČESTITKA

U susret naj radosnijem H...

BOŽIĆNA ČESTITKA

BOŽIĆNA ČESTITKA

Svoj braći po Hristu, Kat...

Nejasna nacionalna ambicija Srba

Nejasna nacionalna ambicija Srba

Iako postoji, bar na papi...

HVALA VAM I SREĆNO!

HVALA VAM I SREĆNO!

NAŠA STRANKA PREDSEDNIK ...

Захвала на пријему  предсједниka Владе Републике Србије

Захвала на пријему предсједниka Вл…

Поштовани предсједниче ...

Zbogom pameti

Zbogom pameti

Nije prvi slučaj da Hrvat...

NAŠA STRANKA-NAŠ IZBORNI PROGRAM

NAŠA STRANKA-NAŠ IZBORNI PROGRAM

Ne treba trošiti reči na ...

NAŠA STRANKA-NAŠ IZBORNI PROGRAM

NAŠA STRANKA-NAŠ IZBORNI PROGRAM

Predizborni letak kandida...

Prev Next

Sabor svetog arhangela Mihaila i ostalih nebeskih sila bestelesnih

Aranđelovdan

Sveti Arhanđel Mihailo - AranđelovdanOd davnina su ljudi praznovali anđele Božije, ali se to često izmetalo u njihovo obožavanje.

Jeretici su ih ponekad tumačili kao bogove ili smatrali stvoriteljima čitavog vidljivog sveta.

 

Na četiri do pet godina pre Prvog vaseljenskog sabora održan je Laodikijski pomesni sabor, koji je svojim 35. pravilom, ustanovio ispravno poštovanje anđela.

U vreme rimskog pape Silvestra i aleksandrijskog patrijarha Aleksandra ustanovljen je praznik arhistratiga Mihaila i pročih sila nebesnih u novembru.

Zašto baš u Novembru? Novembar je zapravo deveti mesec od meseca marta koji se smatra trenutkom stvaranja sveta. A deveti mesec posle marta uzet je zbog devet anđelskih činova koji su najpre stvoreni.

Sveti Dionisije Areopagit, učenikapostola Pavla, opisao je, ovih devet činova u knjizi "O nebesnoj Jerarhiji". Tih devet činova dele se na tri jerarhije: najvišu, srednju i najnižu; i u svakoj od njih su po tričina.

Prvu, najvišu, i Presvetoj Trojici najbližu jerarhiju, sačinjavaju: Serafimi, Heruvimi i Prestoli. Bliže od svih Tvorcu i Sazdatelju svom predstoje bogoljubivi šestokrilni Serafimi, kao što vide prorok Isaija koji kaže:

Serafimi stajahu oko Njega, svaki ih imaše šest krila (Is. 6, 2).

Oni su plamenoliki, kao oni koji neposredno predstoje Onome o kome se piše: Bog je naš oganj koji spaljuje; presto je Njegov plamen ognjeni; slava Gospodnja je kao oganj koji plamti.

Predstojeći takvoj slavi, Serafimi su ognjeliki, prema rečenome: On čini anđele svoje duhove, i sluge svoje plamen ognjeni.

Oni plamte plamenom ljubavlju k Bogu, i druge raspaljuju takvom ljubavlju, što i samo ime njihovo pokazuje, jer na jevrejskom jeziku serafim znači onaj koji plamti, ili onaj koji zapaljuje.

Posle Serafima svevidcu Bogu, koji živi u svetlosti nepristupnoj, predstoje u neizrecivoj svetlosti bogomudri mnogoočiti Heruvimi, koji jače od drugih nižih činova sijaju svagda svetlošću bogopoznanja i znanja tajana Božijih i dubine premudrosti Njegove, sami prosvećivani i druge prosvećujući.

Jer njihovo ime "heruvim" najevrejskom jeziku znači: veliko razumevanje ili izlivanje premudrosti, pošto se preko heruvima i drugima šalje premudrost i daje prosvećenje očiju razuma za bogoviđenje i bogopoznanje.

Zatim - Sedećem na prestolu visoku i izdignutu predstoje bogonosni (kako ih naziva sveti Dionisije Areopagit) Prestoli, jer na njima, kao na razumnim prestolima (kako to veli sveti Maksim Ispovednik) Bog razumno počiva.

A oni se nazivaju bogonosni, ne po biću nego po blagodati i po svome služenju, dok se telo Isusa Hrista, - kako to piše sveti Vasilije Veliki, - naziva bogonosnim po biću, pošto je Ipostasno sjedinjeno nerazdeljivo sa samim Bogom Logosom.

Međutim Prestoli se nazivaju bogonosni ne po biću nego po blagodati danoj im za takvo njihovo služenje, kao oni koji tajanstveno i nedokučivo nose u sebi Boga. Počivajući na njima na neiskazan način, Bog obavlja Svoj pravedni sud, po rečima Davida: Seo si na presto, izričući pravdu (Psal. 9, 5). Zbog toga se preko njih prvenstveno projavljuje pravosuđe Božije: oni služe pravosuđu Božiju, proslavljaju ga i izlivaju silu pravosuđa na prestole zemnih sudija, pomažući carevima i vladarima da izriču pravedni sud.

U srednjoj jerarhiji takođe postoje tri čina svetih angela: Gospodstva, Sile i Vlasti.

Gospodstva se nazivaju tako zato što oni gospodstvuju nad ostalim, nižim od njih angelima, a sami su slobodni.

Odbacivši, kako veli sveti Dionisije Areopagit, robovski strah, oni dobrovoljno i s radošću služe Gospodu neprestano.

Takođe oni izlivaju silu blagorazumnoga gospodarenja i mudroga upravljanja vlastima na zemlji od Boga postavljenim, da bi one dobro upravljale nad poverenim im oblastima. Zatim oni uče vladati osećanjima, smirivati u sebi nepristojne želje i strasti, potčinjavati telo duhu, gospodariti nad voljom svojom, i stajati iznad svakog iskušenja.

Sile, ispunjujući se snage, ispunjuju volju Svevišnjeg i Svemogućeg Gospoda svog, krepkog i silnog, izvršujući je odmah s lakoćom.

Oni čine i prevelika čudesa, i tučudotvornu blagodat izlivaju na ugodnike Božije, dostojne te blagodati, da bi mogli činiti čudesa, isceljivati svaku bolest, i predskazivati budućnost.

Svete Sile pomažu i ljudima koji se trude i opterećeni su nošenjem kakvog bilo poslušanja, naloženog na njih, -Čime i objašnjavaju svoje ime: "Sile", - i nose slabosti slabih.

One takođe ukrepljuju svakog čoveka u trpljenju, da ne malaksava u nevoljama, nego dakrepkim duhom i junački podnosi sve što ga snalazi, za sve smireno blagodareći Boga, koji sve ustrojava na korist našu.

Vlasti se tako nazivaju zato što imaju vlast nad đavolima: da ukroćuju demonsku vlast, da odbijaju iskušenja koja đavoli priređuju ljudima, i da ne dopuštaju đavolima da naškode ma kome onoliko koliko bi oni hteli. Vlasti još učvršćuju dobre podvižnike u duhovnim podvizima i trudovima, štiteći ih da ne bi bili lišeni duhovnog carstva.

Onima pak koji se bore sa strastima i požudama Vlasti pomažu da odgone rđave pomisli i vražije napadaje, i da pobeđuju đavola.

U najnižoj jerarhiji takođe postoje tri čina: Načala, Arhangeli i Angeli.

Načala se nazivaju zato što načalstvuju, starešinuju nad nižim angelima, upućujući ove na ispunjavanje božanskih naređenja.

Njima je takođe povereno upravljanje vaseljenom, i čuvanje svih carstava i kneževina, zemalja i svih naroda, plemena i jezika, jer svako carstvo, pleme i narod ima kao svog posebnog čuvara i upravitelja jednog angela iz ovog nebeskog čina koji se naziva Načala.

Služenje ovoga angelskoga čina, po objašnjenju svetog Grigorija Dvojeslova, sastoji se i u tome: da poučavaju ljude odavati svakome starešini poštovanje koje priliči njegovom zvanju.

Isto tako angeli ovoga čina izvode dostojne ljude na razne važne položaje, i podučavaju ih da ne stupaju na položaje iz sebičnih razloga, iz koristoljublja i slavoljublja, nego radi služenja Bogu, i radi rasprostranjenja i umnoženja svete slave Njegove, i radi koristi bližnjih, služeći opštim potrebama svih svojih potčinjenih.

Arhangelima se nazivaju veliki blagovesnici, koji blagoveste veliko i preslavno.

Njihovo se služenje, kao što kaže veliki Dionisije Areopagit, sastoji u ovome: proroštva otkrivati; prosvećenje, poznavanje i razumevanje volje Božije, koje dobijaju od viših činova, saopštavati nižim činovima, a preko njih ljudima. Sveti pak Grigorije Dvojeslov veli da Arhangeli ukrepljuju u ljudima svetu veru, prosvećujući im um svetlošću poznanja svetog Evanđelja i otkrivajući im tajne blagočestive vere.

Angeli su u nebeskoj jerarhiji od svih činova niži i ljudima najbliži.

Oni javljaju ljudimamanje tajne i namere Božije, i poučavaju ljude da vrlinski i pravedno žive po Bogu. A pridodani su oni da čuvaju svakoga od nas verujućih: vrlinaste pridržavaju da nepadnu, pale podižu, i nikada nas ne ostavljaju, makar i sagrešili, jer su svagda gotovi pomagati nam, samo ako mi sami poželimo.

Međutim i svi viši nebeski činovi nazivaju se zajedničkim imenom: angeli.

Premda oni po svome položaju i po danoj im od Boga blagodati imaju razne nazive, kao:serafimi, heruvimi, prestoli i ostali činovi, ipak svi oni imaju zajednički naziv: angeli, pošto je naziv angeo naziv ne prirode nego službe.

Jer svi su oni angeli, pošto svi služe Božjem naređenju, kao što stoji napisano: Nisu li svi službeni duhovi koji se šalju na službu? (Jevr. 1, 14).

Njihove pak službe su različne i nepodjednake, i svaki čin ima svoju posebnu službu, jer Premudri Sazdatelj ne otkriva svima u istoj meri tajne Svoje namere, nego posredno, preko viših činova prosvećuje niže, otkrivajući im Svoju svetu volju i naređujući im da je ispunjuju, kao što se to jasno vidi iz knjige proroka Zaharije.

Tamo se govori kako angela posle razgovora s prorokom susreće drugi angeo i naređuje mu da ponovo ide k proroku i obavesti ga o onome što će zadesiti Jerusalim: Gle, angeo koji govoraše sa mnom izide, i drugi angeo naiđe mu u susret, i reče mu: Trči, i reci onom mladiću, (tojest proroku Zahariji): Jerusalim će se naseliti po selima radi mnoštva ljudi, i ja ću mu, govori Gospod, biti zid ognjen unaokolo (Zah. 2, 3.4.5).

- Objašnjavajući to, sveti Grigorije Dvojeslov veli: Kada jedan angeo govori drugome: "Trči, i reci onom mladiću", nema sumnje da angeli šalju jedni druge: manji se šalju, a veći ih šalju. - Tako isto i kod proroka Danila nalazimo gde angeo naređuje drugom angelu da proroku protumači viđenje (Dan. 8,16).

Otuda je jasno, da angeli viših činova otkrivaju božansku volju i namere Tvorca svoga angelima nižih činova, prosvećuju ih, i šalju ljudima.

Pravoslavna Crkva na zemlji, trebajući pomoć svetih angela, praznuje sabor svih devet činova svetih angela naročitim moljenjem, kao što treba, u osmi dan meseca novembra, to jest devetoga meseca, jer će se svih devet činova angelskih sabrati u dan Strašnoga suda Gospodnjeg.

A ovaj dan božanstveni učitelji Crkve nazivaju osmim danom, kada dođe Sin Čovečiji (= Sin Božiji = Sudija pravedni) u slavi Svojoji svi sveti angeli s njim (Mt. 25, 31). I poslaće angele Svoje s velikim glasom trubnim,i sabraće izbrane njegove od četiri vetra (Mt. 24, 31), tojest od istoka, zapada, severa i juga. - O, da bi tada i nas, koji česno praznujemo Sabor njihov, sabrali k liku izbranika Božijih!

Za čelnika i vojvodu svih ovih devet činova angelskih postavljen je od Boga sveti Arhistratig Mihail, kao verni služitelj Božji.

On u vreme Sataninog pagubnog pada u gordost, i njegovog odstupljenja od Boga i strovaljenja u bezdan, sabravši sve činove i vojske angelske, gromoglasno uskliknu: Pazimo! stojmo smerno pred Tvorcem našim, i ne pomišljajmo na ono što je protivno Bogu!

Pogledajmo kakva stradanja pretrpeše oni koji zajedno s nama behu sazdani, i dosada zajedno s nama behu pričasnici Božanske svetlosti!

Obratimo pažnju kako se oni zbog gordosti iznenada iz svetlosti survaše u tamu i sa visine stropoštaše u bezdan! Pogledajmo kako spade s neba jutarnja zvezda Danica i razbi se na zemlji!

Govoreći tako svemu Saboru angela, on, stojeći na prvom mestu, poče sa serafimima i heruvimima i sa svima nebeskim činovima slaviti Presvetu, Jednosušnu i Nerazdeljivu Trojicu, Jednoga Boga, složno pevajući toržestvenu pesmu: Svet, svet Gospod Savaot, puno je nebo i zemlja slave Tvoje!

Takvo ujedinjenje svetih angela dobi naziv Sabor angela, jer oni udruženo, jednodušno i jednoglasno slave Oca i Sina i Svetoga Duha, - Svetu Trojicu, kojoj i od nas ilovačnih neka je slava vavek. Amin.

nazad na vrh

Sekcije

Linkovi

Drugi o nama

Web alati

O nama

Pratite nas